ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TRANSMISJI NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA

Pon. - Sob. godz. 18.00, niedziela wg porządku nabożeństw

 

              

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Szczególnie podczas modlitwy różańcowej módlmy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Szczególnie za O. Stanisława Wilczka i Ks. Marka Dziedzica. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

 2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

 3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

 4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o po Mszy św., o godz. 17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszamy na tę modlitwę.

 5. Parafialny Zespół Synodalny prosimy o przybycie na spotkanie w najbliższą środę, o godz. 18.00.

 6. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II.

 7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Składka będzie zbierana na budujące się kościoły w diecezji tarnowskiej.

 8. Na modlitwie prośmy o dobre owoce zbliżającej się uroczystości Odpustowej ku czci Wszystkich Świętych w naszej parafii 1.11.2020.

 9. Uprzejmie prosimy aby w czasie pandemii zachowywać obowiązujące zasady w czerwonej strefie. Szczególnie dbajmy, aby w przestrzeni publicznej i zamkniętych obiektach mieć zakryte usta i nos. Bądźmy wzajemnie odpowiedzialni za siebie, zdrowie i życie nasze i naszych bliźnich. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od uczestnictwa niedzielnej Mszy świętej.  Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia - z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego - staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

 10. Powołania kapłańskie i zakonne – 438 nowych kandydatów. W bieżącym roku akademickim 2020/2021 formację ku kapłaństwu rozpoczęło w Polsce 438 nowych kandydatów: w seminariach diecezjalnych 289 alumnów, a w zakonach 149 – informuje ks. Piotr Kot, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. Jest to o 60 kandydatów mniej niż w ubiegłym roku. Dla porównania, w 2019 r. formację ku kapłaństwu rozpoczęło 498 kandydatów, w tym w seminariach diecezjalnych 324, a w zakonach 174. Ks. Kot informuje ponadto, że w tym roku najwięcej kandydatów w diecezjach zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie – 26 alumnów; do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach - 15 alumnów; a po 13 alumnów do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz Poznaniu. Z kolei najmniejsza liczba, czyli zaledwie po jednym z kandydatów zapukało do furt Wyższych Seminariów Duchownychw Drohiczynie, Gnieźnie i Sosnowcu, a do jednego z seminariów, w Świdnicy, nie zgłosił się nikt. Do Wyższego Seminarium Duchownego 35+ w Łodzi, czyli przyjmującego kandydatów powyżej 35. roku życia, zgłosiło się 8 kandydatów z różnych diecezji. Natomiast wśród zakonów – jeśli chodzi o powołania – zdecydowany prym wiodą Dominikanie, wśród których studia rozpoczęło 35 braci w postulacie. Na drugim miejscu są Franciszkanie Konwentualni, wśród których studia w postulacie rozpoczęło 20 braci (11 w WSD Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi oraz 9 w WSD Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie). Kolejnym zakonem mającym w tym roku najwięcej powołań są karmelici – formację w WSD Karmelitów Bosych w Krakowie rozpoczęło 7 braci w postulacie. Ogółem w całej Polsce, we wszystkich seminariach duchownych diecezjalnych i zakonnych, jak podaje ks. Piotr Kot, w tym roku formację rozpoczęło 2556 kleryków. Od kilkunastu lat liczna powołań kapłańskich w Polsce wykazuje powolną tendencję spadkową. Jeśli chodzi o ogólną liczbę przygotowujących się do kapłaństwa, jest to niemal trzykrotny spadek w ciągu ostatnich 15 lat. W 2004, seminaria diecezjalne i zakonne liczyły łącznie 7465 alumnów. W 2007 r. w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych kształciło się 6025 kandydatów do kapłaństwa, a na pierwszym roku 1078. W 2008 r. kształciło się ogółem 5583 kandydatów do kapłaństwa, w tym na I roku - 953. W 2012 r. kształciło 4262 kleryków na wszystkich rocznikach w seminariach diecezjalnych i zakonnych, w tym na I roku 828. W 2015 r. do seminariów duchownych zgłosiło się 725 nowych kandydatów. W 2018 r. łącznie w seminariach diecezjalnych i zakonnych studiowało 3015 kandydatów, a na I roku 620 alumnów. W 2019 r. w polskich seminariach duchownych studiowało 2853 alumnów, a na I rok wstąpiło 498. mp / Legnica

 11. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnią niedzielę oraz za ofiary w kopertach lub wpłatę na parafialne konto bankowe: Zofia Ociepka - ul. Starodworska; Stanisława i Józef Szewczyk - ul. Drzewna; Agnieszka i Bogdan Golonkowie - ul.Zarębki; Anna i Ryszard Kulig - ul. Orzeszkowej; Maria i Jan Krzyżak - ul.Reymonta; Teresa i Stefan Wilczek - ul. B. Prusa; Beata i Stanisław Kolawa; Helena i Zbigniew Ryś - Łososina Górna - Dzielec, Rodzina z ul. Zarębki i jedna ofiara bez danych osobowych.

 12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Warto przeczytać: w Gościu Niedzielnym: Mamy wspólnego wroga - koronawirusa i Smaki wiary w Afryce; w Niedzieli: W szkole nie ma miejsca dla seksedukatorów i Rodzicielski niezbędnik.

 13. W Tym tygodniu patronujĄ nam: 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia;- patron ZSzP nr 4 w Limanowej.

 14. W ostatnich dniach z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Edward Michura, l. 45, z ul. Wyspiańskiego i + Anna Jurek, l. 95 z Koszar, której pogrzeb odprawimy w najbliższy wtorek, o godz. 15.00. Zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie... .

 

Oddać Bogu to, co należy do Niego, znaczy: żyć w wolności i braterstwie, jako Jego dzieci, a odrzucać wszystko, co się sprzeciwia tej godności. Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.