1. Wszystkich parafian i modlących się w naszym kościele serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Wielkopostnych Rekolekcjach Parafialnych i Szkolnych, które rozpoczniemy w najbliższy piątek, według następującego planu. Przed południem: Dzień Rozeznania: 9.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci starszych (klasy 5-8); 11.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci młodszych (klasy 1-4). Po południu: 17.30 - Droga krzyżowa; 18.00 -Msza święta z kazaniem rozpoczynającym parafialne rekolekcje; 19.30 - Droga Krzyżowa z nauka stanową dla młodzieży szkolnej, pracującej i studentów. Sobota - 1.04: 8.00- Msza święta z nauką ogólną, po Mszy świętej nabożeństwo pierwszosobotnie - Różaniec; 11.00 - Msza święta dla seniorów, samotnych i chorych; 13.00 - odwiedziny zgłoszonych chorych i pierwszopiątkowych; 18.00 - Msza święta z nauką stanowa dla matek i ojców. NIEDZIELA PALMOWA -Msze święte według stałego porządku. 15.30 - Droga Krzyżowa; 16.00 - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. W Wielki Poniedziałek - Dzień Spowiedzi Św.: od 10.30 do 12.00 i od 14.30 do 16.00 i od 16.30 do 18.00.

 2. Rekolekcje będzie prowadził Ks. mgr lic. Adam Kłonowski - doktorant UKSW w Warszawie.

 3. Od dzisiejszej - piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Konferencja Episkopatu Polski uznała za pożyteczne zachowania zwyczaju zasłaniania krzyży i obrazów w kościele na czas ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu (dawniej okres Męki Pańskiej). Krzyż zostaje zasłonięty aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

 4. Skupmy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

 5. Zwykle 26 marca w Kościele polskim przypada Dzień modlitw za więźniów z okazji liturgicznego wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy.

 6. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po Mszy Świętej o godz. 18.00 – serdecznie zapraszamy!

 7. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w szczególny sposób czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa, po Mszy świętej, o o godz. 8.00.

 8. Zachęcamy, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Zakładając, że wielu parafian przed świętami wielkanocnymi już oczyściło swoje serca, pozostałych – tych, którzy nie zdążyli, czy nie mieli okazji jeszcze tego uczynić – zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi.

 9. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii, o godz. 11.00(tylko, o 11.00) pobłogosławimy udekorowane palmy, które będą przypominały te jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. O godz. 10.30 - tradycyjny konkurs palm, a po Mszy św, o 11.00 - ogłoszenie wyników konkursu.

 10. Zachęcamy do nabycia na placu kościelnym ostatnich baranków Caritas.

 11. Uprzejmie prosimy o przynoszenie do wystawinych koszów niepsujących się produktów żywnościowych na Święta dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii.

 12. W niedzielę 2 kwietnia mija 18 lat od śmierci Jana Pawła II – w związku z tą rocznicą w Tarnowie odbędzie się marsz w obronie Jego dziedzictwa. Jan Paweł II, o godz. 13:00, wyruszy on z Placu Sobieskiego w Tarnowie, by następnie przejść ulicami miasta, aż do Pomnika Świętego przy tarnowskiej Katedrze. Wydarzenie jest oddolną inicjatywą społeczną, do organizacji marszu włączyło się wielu lokalnych społeczników. Organizatorzy na wydarzenie zapraszają wszystkich, niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów politycznych – wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo Świętego Jana Pawła II.

 13. Postulator procesu Rodziny Ulmów: Drogą do ich świętości była codzienność. Podstawowym punktem odniesienia w życiu Ulmów była wiara, słowo Boże, które czytali, słuchali, rozważali i którym kierowali się w codzienności. W tym duchu wychowywali również swoje dzieci – mówi w rozmowie z KAI ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów. Małżeństwo Józefa i Wiktorii zostało zamordowane przez hitlerowców za pomoc Żydom. Wraz z nimi rozstrzelano ich sześcioro dzieci, z siódmym Wiktoria była w ciąży. 10 września wszyscy zostaną ogłoszeni błogosławionymi. /IDK/.

 14. Zachęcamy do nabycia i lekturę prasy katolickiej. Warto przeczytać: w Gościu Niedzielnym: Zlinczowani; Dlaczego otruto ks. Blachnickiego?; w Niedzieli: Nie bójmy się spowiedzi; Zamordowany przez komunistów- Ks. Franciszek Blachnicki; Wymodlone cuda.

 15. W minionym tygodniu odprawiliśmy pogrzeb + Magdaleny Zapała, l. 35 z Limanowej. Zmarłą polećmy Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu... .

  Jezus zapewnia nas, że każdy, kto żyje i wierzy w Niego, nie umrze na wieki. Staraj się więc dbać nie tylko o długość swojego życia, ale przede wszystkim o jego jakość. Troszczmy się przy tym szczególnie o stan łaski uświęcającej. Niech Boże błogosławieństwo nas w tym wspomaga.